Industries build for future generations 

"De industrie moet het energieverbruik terugdringen, de effectiviteit vergroten en klantgerichter zijn dan ooit. We hebben slimme fabrieken nodig die in hoge mate autonoom werken.

Data, sleutel tot succes..

Naast een functionele specificatie stellen wij voordat een besturing gerealiseerd wordt, samen met steakholders een informatie behoefte specificatie op. Zo geranderen wij dat een systeem niet alleen functioneerd maar ook verbeteringen en (faal) gedrag beter en sneller kan worden geidentificeerd. 

ondersteunde OT merken

Focus op Kritische Assets

Niet alle assets die falen zullen leiden tot lijnbreuk of niet afleidbare rampen voor uw productie of machine. TAP criticallity scan geeft snel inzicht in de afhankelijkheden en kriticiteit van assets. Het identificeren van kritische bedrijfsmiddelen heeft grote voordelen.

  • Onderhoudskosten verlagen
  • De veiligheidsniveaus van reservevoorraden verlagen 
  • Effectief voorkomen en beperken van storingen
Voorbeeld van gebruikssituaties

Verpakkingslijn

Organisch gegroeide productieprocessen laten vaak verstrengelde leidingen zien, machines die dicht op elkaar staan. Onderhoudbaarheid, veiligheid en operabiliteit betalen daar vaak de prijs voor. De warboel ontwarren...

Verwerkingslijn

Het typische einde van het productieproces bepaalt direct de capaciteit. Om bottleneckproblemen te voorkomen werd parallelle verwerking geïntroduceerd, waardoor de totale capaciteit toenam en de beschikbaarheid werd gegarandeerd.

Gangwerk beweging

Bewegende apparatuur gaat gepaard met trillingen en trillingen gaan gepaard met slijtage en defecten. (Her)ontwerp met slijtageoorzaken in gedachten....

Sample Headline

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Automatiseren / Cobotiseren

Verplaats repetitief werk van menselijke arbeidskrachten naar cobots.

  • Gemiddelde ROI van 1 jaar bij 60% gebruik
  • Verhoog de productiecontinuïteit/kwaliteit
  • Verlaag de vraag naar personeel
roi berekenen

Kwaliteit eerst

We besteden voortdurend aandacht aan de kwaliteit van onze werkprocessen. ISO 9001 vormt de basis voor de manier waarop we onze projecten en andere activiteiten organiseren. We hebben ook onze eigen programma's voor kwaliteitsborging (QA). Indien gewenst werken we volgens de kwaliteitssystemen van onze klanten.

Altijd veilig

Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de nieuwste normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en veiligheid op het werk en milieu, gebruiken we het VCA**-systeem Onze veiligheidsaccreditaties worden ook aangevuld door onze toewijding aan de NEN-4400-1 norm.

SENSOR TECHNOLOGY | PREDICTIVE MAINTENANCE | OPERATIONAL EXCELLENCE