Apparaten die het verschil maken

"Je kunt prachtige bedrijfsplannen maken en grote ambities hebben, maar als je niet weet hoe je activa presteren... heb je geen controle."

Intelligente sensoren...   sleutel tot betere prestaties

De context is alles

Alleen contextrijke metingen bieden voldoende correlaties om een betrouwbare hoofdoorzaakanalyse te maken.

Daarom bieden we verschillende soorten metingen, zodat uit alle gegevens een compleet beeld kan worden gevormd. Ten tweede loggen alle sensoren ook gegevens met een tijdstempel, zodat het traceren en combineren van gegevens eenvoudig en waardevol is.

MEER WETEN..

Vooraf gedefinieerde sensorconfiguraties

SENSOR TECHNOLOGY | PREDICTIVE MAINTENANCE | OPERATIONAL EXCELLENCE